Kerstmarkt Wierden Rotaryclub Wierden     Lions Club Wierden     Wierdense Winkeliers Vereniging
 

Home

 

Welkom op de Wierdense kerstmarkt site.

 

De Wierdense Kerstmarkt op
zaterdag 14 december 2019 is geannuleerd.


Beste bezoeker

Helaas heeft de organisatie moeten
besluiten dat de kerstmarkt van a.s. zaterdag door
te verwachten weersomstandigheden niet doorgaat.

Hieronder een bericht van de kerstmarktorganisatie;


annulering


De gezelligste Kerstmarkt van Twente wordt al jaren georganiseerd door de Wierdense serviceclubs t.w. Rotary Wierden en Lions Wierden.

Samen met kraamhouders en vele vrijwilligers wordt er geld ingezameld voor een goed doel. Afgelopen jaar ging de opbrengst naar het project de WENSBOOM.

Dit jaar staat het goede doel vooral in het teken van 75 jaar bevrijding. De gemeente Wierden wil zich onderscheiden en heeft daarom in het kader van 75 jaar vrijheid gekozen voor het ondersteunen van burgerinitiatieven. Om hieraan ruimte te geven is er door inwoners uit de gemeente Wierden een stichting opgericht die zorgdraagt voor het aanjagen, bundelen en ondersteunen van de diverse projecten in het kader van 75 jaar vrijheid. Het stichtingsbestuur van ‘Vier de Vrijheid Wierden – Enter’ maakt deel uit van een kerncomité waarin een brede vertegenwoordiging zit uit de lokale samen leving. Rotary en Lionsclub wierden willen hieraan een bijdrage leveren.
Gezien de vele hartverwarmende wensen voor een ander in de Wensboom van afgelopen jaar willen we ook dit jaar weer een bijdrage aan dit initiatief leveren.

 

2016 a 2016 b

Elk jaar de engeltjes die u welkom heten.      De kameel is er ook weer. Nieuwe versie.

 

Wilt u een kraam huren verwijzen wij u naar het menu-item kraamverhuur. Hier kunt u o.a. een formulier downloaden en vind u meer informatie over de kosten.

 

Wij zien u graag op de Kerstmarkt 2019.

 

de organisatie.Goede doel 2019

Stichting 75 jaar bevrijding en De WENSBOOM

Dit jaar staat het goede doel vooral in het teken van 75 jaar bevrijding. De gemeente Wierden wil zich onderscheiden en heeft daarom in het kader van 75 jaar vrijheid gekozen voor het ondersteunen van burgerinitiatieven. Om hieraan ruimte te geven is er door inwoners uit de gemeente Wierden een stichting opgericht die zorgdraagt voor het aanjagen, bundelen en ondersteunen van de diverse projecten in het kader van 75 jaar vrijheid. Het stichtingsbestuur van ‘Vier de Vrijheid Wierden – Enter’ maakt deel uit van een kerncomité waarin een brede vertegenwoordiging zit uit de lokale samenleving. Rotary en Lionsclub wierden willen hieraan een bijdrage leveren.
Gezien de vele hartverwarmende wensen voor een ander in de Wensboom van afgelopen jaar willen we ook dit jaar weer een bijdrage aan dit initiatief leveren. In deze echte wensboom kan iedereen een wens VOOR EEN ANDER ophangen. Een commissie, bestaande uit leden van de twee serviceclubs, zullen de in de boom gehangen wensen beoordelen. 

De kerstmarkt wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsoren
 
 
© Tesink & Koenderink Webdesign 2011